Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Informačno-odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

05-02-2010

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Podrobné informácie týkajúce sa seminárov (program, organizačné pokyny, ako i záväznú prihlášku) nájdete v pozvánke v dokumentoch na stiahnutie alebo na www.arvi.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood