Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o vysiatej ploche geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2016

30-05-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2016 bola celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 rezistentnou voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 122,13 ha jedným pestovateľom v okrese Sobrance. Obsev konvenčnou kukuricou s porovnateľným číslom FAO bol 36,48 ha.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania v EÚ autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov na účel kultivácie a ich koexistencie s ostatnými pestovateľskými systémami je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood