Likvidácia štátnych podnikov

Informácia o priebehu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k 31.12.2014

17-03-2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)