Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o ploche autorizovaných geneticky modifikovaných vyšších rastlín osiatych v Slovenskej republike v roku 2013

19-06-2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2013 je celková osiata plocha autorizovanej geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 99,9 ha.

Rozhodnutím Európskej komisie z 2. marca 2010 o uvedení zemiaka (Solanum  tuberosum L. línie EH92-527-1) geneticky modifikovaného na zvýšenie obsahu amylopektínu v škrobe na trh v súlade so smernicou 2001/18/ES bol autorizovaný na účel pestovania zemiak „Amflora“, ktorý sa v roku 2013 v SR nepestuje.  

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood