Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v Slovenskej republike v roku 2010

15-07-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2010 je celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810, ktorá je   rezistentná voči víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 1 248,70 ha.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie s konvenčnými a ekologicky pestovanými biologicky príbuznými druhmi v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 69/2007 Z. z. je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)