Facebook Statistics

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v Slovenskej republike v roku 2009

15-06-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejňuje podľa §8 (2)c zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2009 je celková osiata plocha autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou na rezistenciu voči víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) MON 810 875 ha, čo predstavuje 55 percentný pokles oproti roku 2008.

Kontrolou dodržiavania pravidiel pestovania geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood