Facebook Statistics

Informácia o osiatych plochách autorizovaných geneticky modifikovaných plodín v roku 2011

12-07-2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2011 je celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 [MON-??81?-6] 760,74 ha.

Rozhodnutím Európskej komisie z 2. marca 2010 (K(2010) 1193) boli autorizované na účel pestovania geneticky modifikované zemiaky EH92-527-1 („Amflora“) výlučne pre technické použitie, ktoré sa v SR nepestujú.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie s konvenčnými a ekologicky pestovanými biologicky príbuznými druhmi je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)