Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o osiatych plochách autorizovaných geneticky modifikovaných plodín v roku 2011

12-07-2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2011 je celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 [MON-??81?-6] 760,74 ha.

Rozhodnutím Európskej komisie z 2. marca 2010 (K(2010) 1193) boli autorizované na účel pestovania geneticky modifikované zemiaky EH92-527-1 („Amflora“) výlučne pre technické použitie, ktoré sa v SR nepestujú.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie s konvenčnými a ekologicky pestovanými biologicky príbuznými druhmi je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)



Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood