Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu člena DR Hydromeliorácie, štátny podnik

07-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa uskutoční dňa 14. novembra 2022 o 09.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli v stanovenej lehote doručené dve žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):             

Ing. Zdenka Masodiová, MBA
Ing. Juraj Pénzeš

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood