Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Teší ma, že aj ženy sa dokážu spojiť v prospech spoločných záujmov poľovníctva

09-11-2012

(Bratislava – 9.október 2012) Minister Ľubomír Jahnátek otvoril medzinárodnú konferenciu „Ženy a trvalo udržateľné poľovníctvo – skúsenosti, súčasnosť i budúcnosť“, ktorú organizovali Klub slovenských poľovníčok a Slovenská poľovnícka komora.

„Teší  ma, že aj dámy sa dokážu spojiť v prospech spoločných záujmov poľovníctva. Sám som totiž poľovník,  mám rád  prírodu, rád prežívam vzácne chvíle v prírode, ktoré sú pre mňa zdrojom  energie  a čerpám z nich mnoho podnetov  aj pre svoju prácu. Som si istý, že aj dnešná vaša medzinárodná konferencia bude základným pilierom vzniku medzinárodnej aktivity poľovníčok pod krídlami najväčšej organizácie poľovníkov na svete – Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri -  CIC,“ povedal minister a svoj prejav ukončil slovami: „Som presvedčený, že Vaše aktivity prinesú osoh nielen poľovníctvu na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle.“

Na konferencii sa zúčastnil aj generálny sekretár CIC Tamás Marghescu: „Podiel žien v poľovníckej komunite sa rapídne mení v mnohých krajinách. Toto je veľmi pozitívny trend a my by sme mali urobiť všetko pre jeho podporu.“

Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký vyzdvihol dlhoročnú prácu a podporu všetkých, ktorý sa pričinili o založenie Klubu slovenských poľovníčok. „Naše dámy prispeli svojim odhodlaním a prácou k posilneniu spolupatričnosti rodiny poľovníkov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni.“

Na dvojdňovej medzinárodnej konferencii odzneli príspevky  poľovníčok z Česka, Maďarska, Dánska, Ruska, Litvy, či Slovenska.

„Cez aktivity žien-poľovníčok môžeme veľmi dobre poukázať na pozitívnu rolu poľovníkov, pozitívnu stránku našej práce. Môžeme mať kladný a veľmi dôležitý vplyv na mládež a deti. Môžeme riešiť a organizovať aktivity, ktoré nie sú blízke našim mužským kolegom, môžeme propagovať konzumáciu diviny ako zdravý stravovací štýl,“ zdôraznila na konferencii Soňa Supeková, prezidentka Klubu slovenských poľovníčok.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood