Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Teší ma, že aj ženy sa dokážu spojiť v prospech spoločných záujmov poľovníctva

09-11-2012

(Bratislava – 9.október 2012) Minister Ľubomír Jahnátek otvoril medzinárodnú konferenciu „Ženy a trvalo udržateľné poľovníctvo – skúsenosti, súčasnosť i budúcnosť“, ktorú organizovali Klub slovenských poľovníčok a Slovenská poľovnícka komora.

„Teší  ma, že aj dámy sa dokážu spojiť v prospech spoločných záujmov poľovníctva. Sám som totiž poľovník,  mám rád  prírodu, rád prežívam vzácne chvíle v prírode, ktoré sú pre mňa zdrojom  energie  a čerpám z nich mnoho podnetov  aj pre svoju prácu. Som si istý, že aj dnešná vaša medzinárodná konferencia bude základným pilierom vzniku medzinárodnej aktivity poľovníčok pod krídlami najväčšej organizácie poľovníkov na svete – Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri -  CIC,“ povedal minister a svoj prejav ukončil slovami: „Som presvedčený, že Vaše aktivity prinesú osoh nielen poľovníctvu na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle.“

Na konferencii sa zúčastnil aj generálny sekretár CIC Tamás Marghescu: „Podiel žien v poľovníckej komunite sa rapídne mení v mnohých krajinách. Toto je veľmi pozitívny trend a my by sme mali urobiť všetko pre jeho podporu.“

Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký vyzdvihol dlhoročnú prácu a podporu všetkých, ktorý sa pričinili o založenie Klubu slovenských poľovníčok. „Naše dámy prispeli svojim odhodlaním a prácou k posilneniu spolupatričnosti rodiny poľovníkov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni.“

Na dvojdňovej medzinárodnej konferencii odzneli príspevky  poľovníčok z Česka, Maďarska, Dánska, Ruska, Litvy, či Slovenska.

„Cez aktivity žien-poľovníčok môžeme veľmi dobre poukázať na pozitívnu rolu poľovníkov, pozitívnu stránku našej práce. Môžeme mať kladný a veľmi dôležitý vplyv na mládež a deti. Môžeme riešiť a organizovať aktivity, ktoré nie sú blízke našim mužským kolegom, môžeme propagovať konzumáciu diviny ako zdravý stravovací štýl,“ zdôraznila na konferencii Soňa Supeková, prezidentka Klubu slovenských poľovníčok.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood