Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutiu Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ dominovala aktuálna situácia na trhoch

28-06-2016
Foto: Zasadnutiu Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ dominovala aktuálna situácia na trhochLuxemburg, 28. jún 2016 – Zasadnutiu Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Luxemburgu 27. - 28. júna dominovala aktuálna kritická situácia na európskych trhoch v oblastiach mlieka a bravčového mäsa. Európska komisia pripraví návrh ďalšieho podporného balíčka pre farmárov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood