Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2015

05-02-2015

V roku 2015 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

A. Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy:

  1. Danubius Gastro Bratislava, 29.01. - 01.02.2015
  2. Agrokomplex Nitra, 20.08. - 23.08.2015
  3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, august 2015
  4. Ovenálie 2015, Východná, jún 2015

B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy: 

  1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2015
  2. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2015
  3. JAHRADA 2015, Trenčín, 23.10. - 24.10.2015

C. Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

  1. Fruit Logistica Berlín, Nemecko, 04.02. - 07.02.2015
  2. Prowein Düsseldorf, Nemecko 15.03. - 17.03.2015
  3. Anuga Kolín nad Rýnom, Nemecko, 10.10. - 14.10.2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood