Facebook Statistics

Kalendár veľtrhov a výstav 2016

17-03-2016

V roku 2016 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

  1. Danubius Gastro Bratislava, 28.01. – 31.01. 2016
  2. Agrokomplex Nitra, 18.08 - 21.08. 2016
  3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 18.08 -21.08. 2016
  4. Ovenálie 2016, Východná, 12.06.2016

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

  1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2016
  2. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2016
  3. JAHRADA 2016, Trenčín, 21.10. - 22.10.2016

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

  1. Fruit Logistica, Berlín, Nemecko, 03.02.2016 - 05.02.2016
  2. SIAL Paríž, Francúzsko, 16.10.2016 - 20.10.2016
  3. PLMA, Amsterdam, Holandsko, 24.05. - 25.05.2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood