Štatút

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinný 18. júna 2014

03-07-2014
schválený uznesením vlády SR č. 300 z 18. júna 2014

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

29-04-2008
Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, schválený uznesením vlády SR č. 84 z 9. februára 2011.