Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zastavenie lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020

12-12-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňom 12.12.2019 od 12.00 hod. zastavuje lov vlka dravého vo všetkých poľovných revíroch na území Slovenskej republiky z dôvodu naplnenia stanovenej ročnej kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2019/2020.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)