Facebook Statistics
Značka Kvality


Metodický pokyn č. 803/2009-700

23-03-2009
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorý upravuje postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri jeho nájme.
Lesnícka politika Európskej únie

EFICP – brána do sveta lesníckych informácií

02-07-2008
Foto: EFICP – brána do sveta lesníckych informáciíEurópska lesnícka informačná a komunikačná platforma (EFICP) je nástroj založený na internete, ktorého cieľom je zlepšenie rozširovania a prístupu k lesníckym informáciám pre potreby tvorcov lesníckej politiky,...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood