Facebook Statistics
Značka Kvality


Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2012

07-05-2012
v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov podľa §8 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín k 15. marcu 2011

13-04-2011
Ak poľnohospodár zamýšľa pestovať konopu siatu v systéme priamych platieb, musí v zmysle nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. podať žiadosť o priamu platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorej prílohami (§8 ods. 2) okrem iného sú...


Povolené odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) na pestovanie v Európskej únii

24-08-2009
Zmenou zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch zákonom č. 77/2009 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. apríla 2009, bolo umožnené slovenským poľnohospodárom pestovanie určitých odrôd konopy siatej v systéme priamych platieb.