Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2013

19-03-2013
v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov podľa §8 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2012

07-05-2012
v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov podľa §8 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín k 15. marcu 2011

13-04-2011
Ak poľnohospodár zamýšľa pestovať konopu siatu v systéme priamych platieb, musí v zmysle nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. podať žiadosť o priamu platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorej prílohami (§8 ods. 2) okrem iného sú...


Povolené odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) na pestovanie v Európskej únii

24-08-2009
Zmenou zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch zákonom č. 77/2009 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. apríla 2009, bolo umožnené slovenským poľnohospodárom pestovanie určitých odrôd konopy siatej v systéme priamych platieb.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood