Facebook Statistics
Značka Kvality

Všetko o GMO

17-02-2014

EFSA zverejnila tri vedecké stanoviská týkajúce sa pohody zvierat počas zabíjania

21-01-2014
EFSA zverejnila tri vedecké stanoviská týkajúce sa pohody zvierat (ošípaných, oviec, kôz a hydiny) počas zabíjania. Tie navrhujú použitie monitoringu a vzorkovacích protokolov na bitúnku.

Oznam

16-01-2014
EFSA zverejnila na svojom webovom sídle vedecké stanovisko týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti prípravku Lactobacillus brevis (DSMZ 16680) ako silážne aditívum pre všetky druhy krmív.

Oznam

16-01-2014
EFSA zverejnila na svojom webovom sídle - Vedecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti prípravku Lactobacillus fermentum (NCIMB 30169) ako silážne aditívum pre všetky druhy krmív.

Príručka o kritériách pre vyhodnotenie štúdií o efektívnosti omračovacích metód z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovani

15-01-2014
EFSA zverejnila Príručku o kritériách pre vyhodnotenie štúdií o efektívnosti omračovacích metód z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania. Tá definuje hodnotiaci proces a kritériá,...