Facebook Statistics

Food-borne zoonoses

24-02-2014

Vedecké stanoviská panelu EFSA pre krmivá

19-02-2014
EFSA vedecký panel FEEDAP zverejnil na svojom webovom sídle vedecké stanoviská k bezpečnosti a účinnosti formaldehydu pre všetky druhy zvierat; k bezpečnosti a účinnosti kŕmnej doplnkovej látky ...

Model infekčnosti TSE v živočíšnych tkanivách

18-02-2014
EFSA zverejnila publikáciu – externú vedeckú správu Model infektivity TSE v živočíšnych tkanivách : črevá a mezentérium hovädzieho dobytka. Stochastické kvantitatívne hodnotenie rizika (QRA) bolo vyvinuté na (1) porovnanie infekčnosti jednotlivých TSE agensov v živočíšnych tkanivách; (2) odhad dopadu zmien ne vek zvieraťa pre odstraňovanie špecifického rizikového materiálu (ŠRM) na zvyškovú infekčnosť TSE na úrovni jedného infikovaného zvieraťa a úrovni jednotlivých krajín za rok; (3) odhad dopadu určitých spracovateľských technológií na zvyškovú infekčnosť TSE vo vybraných živočíšnych tkanivách alebo produktoch. V tejto správe je QRA zamerané na črevá a mezentérium hovädzieho dobytka.