Facebook Statistics

Kyselina peroctová a jej použitie u hydiny

27-03-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom: „Peroxyacetic acid: EFSA assesses safety and efficacy to reduce pathogens on poultry carcasses and meat“, v ktorej sa venuje problematike kyseliny peroctovej a jej použitiu.

Clostridium butyricum vo výkrme moriek

27-03-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom: „Vedecké stanovisko o bezpečnosti a účinnosti Miya-Gold ® (Clostridium butyricum) pre výkrm moriek“,...


Hlásenie alimentárnych nákaz

24-03-2014
EFSA zverejnila publikáciu o hlásení alimentárnych nákaz v súlade so smernicou 2003/99/EC s názvom : "Update of the technical specifications for harmonised reporting of food-borne outbreaks through the European Union reporting system in accordance with Directive 2003/99/EC".

Africký mor ošípaných

24-03-2014
EFSA zverejnila publikáciu "Vyhodnotenie možných zmierňujúcich opatrení na zabránenie zavlečenia a šírenia vírusu afrického moru ošípaných diviakmi". Táto vedecká správa bola vypracovaná v reakcii na žiadosť o neodkladnú vedeckú a technickú pomoc na základe článku 31 Nariadenia ( ES ) č.178/2002 , vo vzťahu k možným zmierneniam opatrení na zabránenie zavlečenia a šírenia šíreniu vírusu afrického moru ošípaných (ASFV) .

Príručka pre hodnotenie emisií aktívnych látok prípravkov na ochranu rastlín

24-03-2014
Úrad EFSA vypracoval metodickú príručku o zhlukovaniu a klasifikácii emisií aktívnych látok prípravkov na ochranu rastlín (PPP) a transformačných produktov týchto aktívnych látok chránených plodín (v skleníkoch a plodín rastúcich pod krytom) k príslušným zložkám životného prostredia. Uvedená príručka poskytuje návod pre užívateľov ako hodnotiť tieto emisie pri vykonávaní hodnotení rizík v súlade s nariadením EC 1107/2009 Európskej Rady a parlamentu.Vedecké stanovisko k správnej modelovacej praxe v kontexte s mechanickým účinkom modelov pre hodnotenie rizika produktov na ochranu rastlín

11-03-2014
Panel pre produkty na ochranu rastlín a ich rezíduí (PPR) interpretoval pokyny pre postupnú analýzu otázok týkajúcich sa ako vývoja, tak aj hodnotenia modelov pre posúdenie ekologických účinkov pesticídov.


Africký mor ošípaných zasiahol EÚ : EFSA hodnotí opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu

06-03-2014
EFSA zverejnila krátku informáciu týkajúcu sa klasického moru ošípaných. Koncom januára 2014 boli Poľskom a Litvou hlásené prípady afrického moru ošípaných u diviakov.