Facebook Statistics


Pracovná ponuka Ministerstva primárneho priemyslu Nový Zéland: Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika

25-09-2018
Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení pracovnej ponuky Ministerstva primárneho priemyslu, Wellington City, Nový Zéland, na pozíciu „Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika“.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood