Facebook Statistics

EFSA vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí ...

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021
Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a partnerstvu s členskými štátmi.


Validovaný preklad EFSA príručky k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 1

04-06-2021
Foto: Validovaný preklad EFSA príručky k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 1Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), zriadený na odbore bezpečnosti potravín a výživy, sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR, zabezpečil pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov preklad oficiálnej príručky EFSA k označeniu dátumu na potravinách.

EFSA sa vyjadruje k odborným znalostiam pre prístup One Health

28-05-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil úvodný text „Odborné znalosti EFSA podporujú potreby politiky One Health".

Vedecké stanovisko: výživový prieskum vo Fínsku

21-08-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal externú správu k Fínskemu národnému výživovému prieskumu u dospelých a starších (FinDiet 2017). Výživový prieskum bol vykonaný u dospelých (18-64 rokov) a starších (65-74 rokov) osôb v súlade s metodológiou EU Menu pre zber dát o konzumácii potravín.Vedecká správa EFSA: Databáza škodcov jabĺk v EÚ

09-06-2020
V decembri 2013 dostal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prvý mandát od Európskej komisie na zhromažďovanie informácií o škodcoch jabloní (Malus domestica) na území EÚ. EFSA zbieral údaje týkajúce sa 12 škodcov a chorôb jabloní (6 zástupcov hmyzu a 6 patogénov). Na základe nových zistení EFSA upravil a vylepšil pôvodnú štruktúru databázy, čo umožňuje efektívnejšie zhromažďovanie údajov.

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood