Facebook Statistics

Technické stretnutie k žiadostiam na Novel Food

26-01-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín organizuje technické stretnutie k žiadostiam týkajúcich sa Novel Food, ktoré sa bude konať dňa 6.3.2017 v Parme, Taliansko.

EUROTOX 2017

25-01-2017
Národný Kontaktný Bod EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 53. Kongrese Európskych Toxikologických Spoločností EUROTOX 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-13.9.2017 v Bratislave.

XIV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín

30-11-2016
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín si Vás dovoľuje pozvať na XIV. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v termíne 30.-31.3.2017.

The impact of global change on the environment, human and animal health

23-11-2016
Slovak Focal point for EFSA would like to inform you about organising international scientific conference “THE IMPACT OF GLOBAL CHANGE ON THE ENVIRONMENT, HUMAN AND ANIMAL HEALTH”.

Konferencia o bezpečnosti morských plodov: nové poznatky a inovačné výzvy

13-10-2016
Úrad EFSA spoluorganizuje konferenciu na tému: „Bezpečnosť morských plodov: nové poznatky a inovačné výzvy“, ktorá sa uskutoční 25. – 26.01.2017 v Bruseli.

Seminár o modelovaní zdravia rastlín

06-10-2016
EFSA-EPPO organizuje spoločný seminár O modelovaní zdravia rastlín – ako môžu modely podporiť hodnotenie rizika rastlinných škodcov a proces rozhodovania?

Info session on applications – GMO – technical meeting with stakeholders on Allergenicity Guidance Document

30-09-2016
Úrad EFSA organizuje 23.11.2016 v Parme technické rokovanie týkajúce sa príručky pre alergenicitu GM rastlín.


Seafood safety: new findings & innovation challenges

12-08-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o sympóziu pri príležitosti ukončenia projektu ECsafeSEAFOOD project...

Info session on applications – pesticides - technical meeting with stakeholders on EFSA GD on residue definition for dietary risk assessment

16-06-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že úrad EFSA - EFSA’s Applications Helpdesk v spolupráci s oddelením Pesticídov...

121. plenárne zasadnutie panelu FEEDAP

01-06-2016
Národný kontaktný bod si Vás dovoľuje informovať o otvorenom 121. plenárnom zasadnutí panelu pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP), ktoré sa bude konať 13. Júla 2016 v Bruseli...


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood