Facebook Statistics

Technické zasadnutie k stanoveniu genotoxicity chemických látok

11-07-2018
27. 09. 2018, Brusel, Belgicko


VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

25-04-2018
Srdečne Vás pozývame na VI. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, ktoré sa uskutočnia ako spoločné podujatie v dňoch 15.-17. októbra 2018 v Banskej Bystrici.

XI. vedecká konferencia „Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca“

24-04-2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) zorganizoval v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre XI. VEDECKÚ KONFERENCIU „mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca", ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte v Nitre.

24. Vedecké kolokvium „Omics techniky v hodnotení rizika“, 24.-25.4.2018, Berlín, DE

13-02-2018
Úrad EFSA organizuje v dňoch 24.-25.4.2018 v Berlíne 24. vedecké kolokvium zamerané na "Omics techniky v hodnotení rizika: súčasný stav a ďalšie kroky".

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood