Facebook Statistics
Značka Kvality


Webinár: Dokumentácia k dovozu vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov

18-01-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje 12. 2. 2019 webinár na tému „Ako pripraviť dokumentáciu na podporu požiadaviek pre dovoz vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov“.Technické zasadnutie k stanoveniu genotoxicity chemických látok

11-07-2018
27. 09. 2018, Brusel, Belgicko
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood