Facebook Statistics

Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

12-02-2019
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV, Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a národný Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v ČR si Vás dovoľuje pozvať...

Prednáška o vrodenej imunite a boji proti mikroorganizmom (06. 02. 2019, Luxembursko)

28-01-2019
Luxemburská spoločnosť pre mikrobiológiu (LSfM) organizuje novú sériu prednášok s názvom „From Single Organisms to Systems Ecology and Evolution ".

BfR Summer Academy (12. – 23. 08. 2019, Berlín)

28-01-2019
Tento rok organizuje Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) v termíne 12. – 23. 08. 2019 už 8. ročník BfR Summer academy. Za posledných 7 rokov sa tohto školenia zúčastnilo vyše 220 účastníkov z 50 rôznych krajín.Webinár: Dokumentácia k dovozu vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov

18-01-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje 12. 2. 2019 webinár na tému „Ako pripraviť dokumentáciu na podporu požiadaviek pre dovoz vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov“.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood