Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia o sekvenovaní novej generácie v boji proti alimentárnym nákazám (10. 3. 2020, Rím, Taliansko)

31-12-2019
Pracovná skupina pre sekvenovanie novej generácie (Next Generation Sequencing - NGS), Referenčné laboratórium EÚ (EÚ RL) pre bioriziká (antimikrobiálna rezistencia, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), vírusy prenášané potravinami, Listeria monocytogenes, parazity, Salmonella a Staphylococci), koordinovaná pánom Stefanom Morabitom (EÚ RL pre E. coli, ISS, Rím, Taliansko), organizuje konferenciu typu „Science meets policy" s podporou asociácie Med-Vet-Net.

25. vedecké kolokvium EFSA k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách (8. - 9. 6. 2020, Lisabon, Portugalsko)

23-12-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyzýva na predkladanie abstraktov na svoje 25. vedecké kolokvium. Tento rok bude téma venovaná problematike mikroplastov a nanoplastov v potravinách. Kolokvium s názvom „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách na ľudské zdravie" sa uskutoční v dňoch 8. - 9. júna 2020 v Lisabone, Portugalsko.

XII. vedecká konferencia MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

01-12-2019
Foto: XII. vedecká konferencia MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCAV dňoch 21. – 22. 11. 2019 sa v bratislavskom Hoteli Barónka uskutočnil už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA. Konferenciu organizoval Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XII. ročníka konferencie bola Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.


Sympózium LARAS k hodnoteniu rizika (27. – 29. 8. 2019, Montevideo, Uruguaj)

24-06-2019
V dňoch 27. – 29. 8. 2019 sa v Montevideo (Uruguaj) uskutoční sympózium „Budovanie regionálneho prístupu" (Building-up a Regional Approach: Latin American Risk Assessment Symposium on Food Safety (LARAS)). Organizátormi sú Uruguajské ministerstvo pôdohospodárstva a rybného hospodárstva (MGAP) a Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR). Sympózium odborne podporujú viaceré organizácie, napr. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a mnohé ďalšie.


Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

12-02-2019
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV, Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a národný Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v ČR si Vás dovoľuje pozvať...

Prednáška o vrodenej imunite a boji proti mikroorganizmom (06. 02. 2019, Luxembursko)

28-01-2019
Luxemburská spoločnosť pre mikrobiológiu (LSfM) organizuje novú sériu prednášok s názvom „From Single Organisms to Systems Ecology and Evolution ".

BfR Summer Academy (12. – 23. 08. 2019, Berlín)

28-01-2019
Tento rok organizuje Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) v termíne 12. – 23. 08. 2019 už 8. ročník BfR Summer academy. Za posledných 7 rokov sa tohto školenia zúčastnilo vyše 220 účastníkov z 50 rôznych krajín.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood