Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodná vedecká konferencia "Zdravie a pohoda zvierat“

27-05-2010
Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie "Zdravie a pohoda zvierat".


14. vedecké kolokvium EFSA o klasifikácií potravín

25-02-2010
Cieľom tohto kolokvia je vyvolať otvorenú vedeckú diskusiu o kľúčových otázkach týkajúcich sa klasifikácie potravín, s cieľom zabezpečiť návrhy na klasifikáciu potravín a popisné systémy (FCDS) pre hodnotenie expozície v rámci vývoja na úrade EFSA.

Kolokvium Campylobacter in food chain

07-10-2008
12. vedecké kolokvium „Campylobacter in food chain“
Rím, 4.-5.12.2008


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood