Facebook Statistics

Pozvánka na seminár

07-02-2012
Nové hrozby v zdraví rastlín


Medzinárodná vedecká konferencia "Zdravie a pohoda zvierat“

27-05-2010
Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie "Zdravie a pohoda zvierat".


14. vedecké kolokvium EFSA o klasifikácií potravín

25-02-2010
Cieľom tohto kolokvia je vyvolať otvorenú vedeckú diskusiu o kľúčových otázkach týkajúcich sa klasifikácie potravín, s cieľom zabezpečiť návrhy na klasifikáciu potravín a popisné systémy (FCDS) pre hodnotenie expozície v rámci vývoja na úrade EFSA.

Kolokvium Campylobacter in food chain

07-10-2008
12. vedecké kolokvium „Campylobacter in food chain“
Rím, 4.-5.12.2008


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood