Facebook Statistics

Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)

22-03-2021
Foto: Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) organizuje aj tento rok so svojím Referenčným laboratóriom EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) letnú školu pre študentov a mladých vedcov.

Online workshop k normalizácii technológie „orgán na čipe“ (28.-29.4.2021)

22-03-2021
Foto: Online workshop k normalizácii technológie „orgán na čipe“ (28.-29.4.2021)Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a európske organizácie pre normalizáciu CEN-CENELEC organizujú bezplatný workshop k štandardizácii pokrokovej technológie „orgán na čipe“ (OoC). Tá napodobňuje biologické systémy zvieracieho i ľudského organizmu a používa sa na testovanie najrôznejších látok, bez nutnosti testovania na zvieratách.

Webinár EFSA k FEIM (31.3.2021)

09-03-2021
Foto: Webinár EFSA k FEIM (31.3.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k „Food enzyme intake model“ (FEIM).

Webinár EFSA k toxikologickým štúdiám potravinárskych enzýmov (29.3.2021)

08-03-2021
Foto: Webinár EFSA k toxikologickým štúdiám potravinárskych enzýmov (29.3.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k toxikologickým štúdiám, ktoré sa predkladajú v rámci žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Školiaci program implementácie nariadenia o transparentnosti (2021)

04-12-2020
Foto: Školiaci program implementácie nariadenia o transparentnosti (2021)Nové nariadenie o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci začne platiť 27. 03. 2021. Cieľom nariadenia je zvýšiť transparentnosť hodnotenia rizika v potravinovom reťazci, posilniť spoľahlivosť, objektivitu a nezávislosť štúdií predložených Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a posilniť správu EFSA s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť. Nariadenie o transparentnosti zavedie nové procesy a nástroje, ovplyvňujúce najmä zúčastnené strany a podnikateľské subjekty, ktoré sú zapojené do posudzovania žiadostí.

Webinár k detekcii škodcov (21.10.2020)

05-10-2020
Foto: Webinár k detekcii škodcov (21.10.2020)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na proces tvorby prieskumu zameraného na detekciu škodcov pomocou užitočného štatistického nástroja. Webinár je príspevkom EFSA k Roku zdravia rastlín.

Online konferencia „Science in COVID-19“ (22.10.2020)

21-09-2020
Foto: Online konferencia „Science in COVID-19“ (22.10.2020)Bulharský národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín organizuje 13. vedeckú konferenciu s mottom „Science in COVID-19“.

Webinár EFSA k databáze hostiteľských rastlín Xylella spp. (25.9.2020)

03-09-2020
Foto: Webinár EFSA k databáze hostiteľských rastlín Xylella spp. (25.9.2020)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na databázu hostiteľských rastlín škodcu Xylella spp. Tento bakteriálny patogén rastlín patrí k 20 prioritným škodcom určených Európskou komisiou. Webinár vysvetlí štruktúru a funkcionalitu komplexnej databázy hostiteľských rastlín škodcu Xylella spp.

Webinár EFSA k zmene klímy a rizikám pre potraviny a krmivá (8.10.2020)

19-08-2020
Foto: Webinár EFSA k zmene klímy a rizikám pre potraviny a krmivá (8.10.2020)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár k nedávno publikovanej technickej správe „Zmena klímy ako hnacia sila vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív, zdravia rastlín, zvierat a výživovú hodnotu potravín a krmív“, ktorá pojednáva o projekte CLEFSA (The CLimate change and Emerging risks for Food Safety).

Online konferencia k NGS na potlačenie ochorení z potravín (25.9.2020)

07-08-2020
Foto: Online konferencia k NGS na potlačenie ochorení z potravín (25.9.2020)Konferencia „Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU“ sa bude venovať využitiu moderných technológií pri reakciách na krízu. Ústrednou témou konferencie je sekvenovanie novej generácie (NGS) ako nástroj na boj proti ochoreniam z potravín v EÚ.

Online kurz Karolinska Institutet k hodnoteniu rizika endokrinných disruptorov (12.-16.10.2020)

09-07-2020
Foto: Online kurz Karolinska Institutet k hodnoteniu rizika endokrinných disruptorov (12.-16.10.2020)Inštitút environmentálnej medicíny švédskeho Karolinska Institutet pripravuje online kurz zameraný na hodnotenie zdravotných rizík endokrinných disruptorov. Účastníci kurzu sa môžu tešiť na prednášky, cvičenia a skupinové úlohy.

Semináre NPPC - Výskumný ústav potravinársky (rok 2020)

01-06-2020
Foto: Semináre NPPC - Výskumný ústav potravinársky (rok 2020)Semináre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC-VÚP) sa konajú zvyčajne posledný piatok v príslušnom mesiaci o 9:00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. posch., Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 26.

Webinár: aktivity EFSA v oblasti zdravia rastlín (9.6.2020)

21-05-2020
Foto: Webinár: aktivity EFSA v oblasti zdravia rastlín (9.6.2020)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pri príležitosti Roku zdravia rastlín bezplatný webinár.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood