Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA funding opportunities for third parties - registrácia otvorená​

03-11-2021
16. novembra 2021, 14:30 – 16:00 hod. (SEČ)

EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potraviny

08-09-2021
Foto: EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potravinyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na problematiku nových potravín a súvisiace žiadosti.
Krátky webinár s názvom Webinar on novel food applications sa uskutoční online 23. septembra 2021.

41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencii „Hygiena Alimentorum XLI“ (21. – 23. november 2021, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

12-08-2021
V dňoch 21. – 23. novembra 2021 na Štrbskom Plese v hoteli Patria (resp. v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v dňoch 22. – 23. novembra 2021 online prostredníctvom platformy MS-Teams) sa uskutoční už 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI s tematickým zameraním „Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Medzinárodný workshop EFSA o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam – online, 18. - 20. októbra 2021 - registrácia otvorená

16-07-2021
Foto: Medzinárodný workshop EFSA o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam – online, 18. - 20. októbra 2021 - registrácia otvorenáV dňoch 18. - 20. októbra 2021 sa formou troch popoludňajších zasadnutí uskutoční workshop s názvom EFSA International Workshop on Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals.

XIII. ročník vedeckej konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA - online 7. decembra 2021

08-07-2021
Dňa 7. decembra 2021 sa uskutoční už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA.

Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, ktorý bude zameraný na aktualizovanú príručku EFSA k predkladaniu dokumentácie o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, v ktorom vysvetlí postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov, aróm a prídavných látok v potravinách.

9. letná akadémia BfR k hodnoteniu a komunikácii o riziku (august 2021)

13-05-2021
Foto: 9. letná akadémia BfR k hodnoteniu a komunikácii o riziku (august 2021)Nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) organizuje v auguste 2 cykly online „9th BfR-Summer Academy 2021 - Lecture Series“ pre odborníkov a odborníčky v oblasti analýzy rizika.

Webinár „EFSA Virtual Carreer“ (26.5.2021)

13-05-2021
Foto: Webinár „EFSA Virtual Carreer“ (26.5.2021)Kariéra v Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA) predstavuje jedinečnú príležitosť pracovať v medzinárodnom a dynamickom prostredí. EFSA vo webinári priblíži, aká je kariéra v úrade, ako aj aktuálne voľné pracovné pozície.

Online medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických metódach (24.-25.5.2021)

16-04-2021
Foto: Online medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických metódach (24.-25.5.2021)Sympózium bude pojednávať o implementácii inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Jeho súčasťou budú aj praktické ukážky in vitro a in silico.

Ústavné semináre NPPC-VÚP (rok 2021)

29-03-2021
Foto: Ústavné semináre NPPC-VÚP (rok 2021)Semináre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC-VÚP) sa konajú zvyčajne posledný piatok v príslušnom mesiaci.

Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)

22-03-2021
Foto: Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) organizuje aj tento rok so svojím Referenčným laboratóriom EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) letnú školu pre študentov a mladých vedcov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood