Facebook Statistics

EFSA - Technické stretnutie na tému Aplikácia prídavných látok do krmív

05-05-2016
EFSA Vám dáva do pozornosti technické stretnutie na tému Aplikácia prídavných látok do krmív, ktoré sa bude konať v dňoch 14. – 15.júla 2016 v Bruseli. Technické stretnutie je prístupné všetkým záujemcom z oblasti vedeckého hodnotenia prídavných látok do krmív ako sú ich používatelia so skúsenosťami resp. budúci používatelia, zástupcovia odborových združení akademickej sféry, výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií...
EFSA-RIVM Symposium: the future of risk assessment and toxicity testing for chemical mixtures

11-03-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o sympóziu...

One Health Summer course in Copenhagen

09-02-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o letnom kurze...

Vedecký kongres o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody

25-01-2016
Srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 18. – 20. októbra 2016. Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII

25-01-2016
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o organizovaní XXXVII. ročníka medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM „BEZPEČNOSŤ A KVALITA MLIEČNYCH A RASTLINNÝCH KOMODÍT“...

Plenary meeting of the Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)

25-01-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 09.-10.03.2016 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie Vedeckého panelu úradu EFSA pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW).

XIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín

07-12-2015
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín si Vás dovoľuje pozvať...


Register for the Scientific Committee Open Plenary Meeting (Brussels, 11-12.11.2015)

28-09-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 11.-12.11.2015 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie Vedeckého výboru úradu EFSA.


Konferencia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami

31-07-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že dňa 30.9.2015 sa bude v Luxemburgu konať konferencia ,,Materiály určené pre styk s potravinami : Spoločná práca na bezpečnosti a inovácii Európy“, ktorú organizuje Luxemburský Národný kontaktný bod.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood