Facebook Statistics

Verejná konzultácia: pirimicarb

27-03-2018
Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu ohľadom účinnej látky pirimicarb

Verejná konzultácia k návrhu príručky pre hodnotiace kritériá žiadostí o nové alebo modifikované omračovacie metódy

19-03-2018
Dovoľujeme si Vás informovať o spustení verejnej konzultácie (VK) úradu EFSA. VK sa zaoberá návrhom príručky panelu AHAW pre hodnotiace kritériá žiadostí o nové alebo modifikované omračovacie metódy v súvislosti s ochranou zvierat počas usmrcovania.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood