Facebook Statistics
Značka KvalityVerejná konzultácia k návrhu príručky ohľadom hodnotenia bezpečnosti kŕmnych doplnkových látok pre životné prostredie

10-10-2018
Panel FEEDAP spustil verejnú konzultáciu ohľadom hodnotenia bezpečnosti kŕmnych doplnkových látok pre životné prostredie. Príručka bude usmernením pre žiadateľov pri príprave žiadosti o povolenie kŕmnej doplnkovej látky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood