Facebook Statistics
Preklápanie informácií medzi FoodEx2 a FoodEx1

21-07-2016
Mapovanie kódov medzi FoodEx2 a Foodex1 bolo vykonané s cieľom zabezpečiť preklopenie do FoodEx1 dáta poskytnuté úradu EFSA prostredníctvom FoodEx2...

Verejná konzultácia k návrhu stanoviska určujúceho faktor premeny energie D-tagatózy

21-07-2016
Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k Návrhu vedeckého stanoviska k faktoru premeny energie D-tagatózy na účely označovania...

Verejná konzultácia príručky k zdravotným tvrdeniam

19-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) začal Verejnú konzultáciu o Návrhu vedeckých a technických usmernení na prípravu a predloženie žiadostí k zdravotným tvrdeniam...

Verejná konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim

15-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA vydal výzvu na verejnú konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim. Termín podania pripomienok je do 11.09.2016...

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín D

23-03-2016
EFSA spúšťa verejnú konzultáciu o výživových referenčných hodnotách pre vitamin D, ktoré sú predmetom návrhu vedeckého stanoviska. Dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty pre vitamin D pre dospelých, dojčatá a deti, tehotné a dojčiace ženy.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood