Facebook Statistics
Značka KvalityVýzva na tender „Poskytovanie bankových služieb úradu EFSA“

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender na poskytovanie bankových služieb (OC/EFSA/FIN/2017/01). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva priamym zadaním na dobu 48 mesiacov. Bližšie špecifikácie sú dostupné v prílohách...

Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 – E.coli - STEC

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender v hodnote 30 000 € (NP/EFSA/BIOCONTAM/2017/04), prostredníctvom ktorej hľadajú expertnú pomoc pri príprave vedeckej správy o zoonózach za rok 2016 pre oblasť Shiga-toxín produkujúcej Escherichia coli (STEC)...
Návrh na podporu jednotky riadenia dokumentácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (DATA) pre sériu riadiacich aktivít vedeckých dát

29-11-2016
Táto výzva na tender prichádza s rámcovým kontraktom do 4 rokov s jedným kontraktorom.


Výzvy úradu EFSA na tendre

30-09-2016
Euprópsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil výzvy na dva tendre...

Výzva na tender

08-09-2016
Databáza spracovateľských techník a procesné faktory kompatibilné s klasifikáciou potravín Euróspkeho úradu pre bezpečnosť potravín. Podrobnosti o systéme FoodEx 2.

Výzva na tender „Vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika kolónií včiel, spôsobené expozíciou pesticídmi“ (OC/EFSA/SCER/2016/03)

30-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypísal tender zameraný na vývoj mechanistického modelu na hodnotenie rizika pre kolónie včiel, ktoré môže byť spôsobené expozíciou pesticídmi za rôznych okolností (kombináciou rôznych stresorov a faktorov).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood