Facebook Statistics
Značka Kvality
Výzva na predkladanie návrhov GP/EFSA/PRAS/2017/02

11-08-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal grantovú výzvu GP/EFSA/PRAS/2017/02 – Tasking Grants – Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides unit.