Facebook StatisticsVýzva na predkladanie návrhov GP/EFSA/PRAS/2017/02

11-08-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal grantovú výzvu GP/EFSA/PRAS/2017/02 – Tasking Grants – Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides unit.

Výzva na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín

28-07-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín.

Výzva na tender „Podporné služby pre odborné získavanie vedomostí“

28-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender, ktorý je zameraný na podporné služby pre odborné získavanie vedomostí. Termín na zapojenie sa do výzvy je stanovený do 16. 10. 2017 do 14:30. Bližšie informácie sú dostupné v prílohách.

Výzva na tender „Implementácia a interpretácia súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity“

28-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender, ktorý je zameraný na implementáciu a interpretáciu súboru in vitro testovania na hodnotenie vývojovej neurotoxicity. Termín na zapojenie sa do výzvy je stanovený do 20. 10. 2017 do 14:30. Bližšie informácie sú dostupné v prílohách.Výzva na grant: Zabezpečenie prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín

20-07-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na grant týkajúci sa zabezpečenia prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín (tzv. Novel foods) a tradičných potravín z tretích krajín
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood