Facebook Statistics
Značka Kvality

Kódovanie deskriptorov potravín chemického výskytu EFSA a databáz spotrebiteľov

01-04-2014
Na vyžiadanie kódovanie deskriptorov potravín chemického výskytu EFSA a databáz spotreby potravín podľa klasifikácie potravín FoodEx 2 a opis systému nemeckej národnej dátovej sadyVýzva na riešenie tendra OC/EFSA/DATA/2014/01

17-03-2014
Implementácia a testovanie elektronického zasielania údajov o zoonózach, mikrobiálnej rezistencii voči antibiotikám a alimentárnych epidémiách v XML formáte a aktualizovanie historických datasetov

Výzva na riešenie tendra OC/EFSA/FEED/2014/01

17-03-2014
Prehľad imunostimulátorových látok/ agens, ktoré môžu byť používané ako kŕmne doplnkové látky: mechanizmus účinku a identifikácia koncových bodov pre hodnotenie účinnosti

Informácia o vypísaní výzvy na riešenie tendra

17-02-2014
Zber a analýza publikovaných vedeckých informácií ako prípravná práca pre stanovenie výživových referenčných hodnôt pre vybrané mikroprvky: lot 1 (vitamín D), lot 2 ( horčík, meď, fosfor), lot 3 (sodík a chlorid)