Facebook Statistics
Značka Kvality


Výzva na riešenie tendra EFSA

16-03-2015
Implementácia a testovanie elektronického prenosu dát o zoonózach,
mikrobiálnej rezistencii voči antibiotikám, epidémiách v XML formáte
a aktualizácia historických datasetov