Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o výzve na EFSA tender OC/EFSA/KNOW/2022/01: Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín

18-03-2022
Úrad EFSA zverejnil nasledujúcu výzvu na tender OC/EFSA/KNOW/2022/01: Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín.

Otvorené výzvy EFSA zamerané na komunikáciu o riziku a na welfare zvierat

23-02-2022
Úrad EFSA zverejnil dve predbežné informácie v súvislosti s otvorenou výzvou v Official Journal of the EU...EFSA tender ("negotiated procurement procedure") - NP/EFSA/FEEDCO/2022/01- Extensive literature searches on bromine and ochratoxin A in feed

31-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender NP/EFSA/FEEDCO/2022/01 - Extensive literature searches on bromine and ochratoxin A in feed

Výzva EFSA na tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

17-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

EFSA tender ("negotiated procurement procedure"- NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

15-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

Nová grantová príležitosť: GP/EFSA/NUTRI/2021/01 Podpora úradu EFSA pri hodnotení bezpečnosti nových potravín a zdrojov živín

10-12-2021
EFSA vyhlásil novú grantovú výzvu GP/EFSA/NUTRI/2021/01 - Support to EFSA in the Safety Assessment of Novel Foods and Nutrient Sources, určenú pre organizácie členských štátov EÚ pôsobiace v oblastiach v rozsahu pôsobnosti EFSA.

Výzva v rámci Horizon Europe: neprenosné choroby súvisiace so stravou

08-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvu zameranú na integrovaný systém dohľadu na prevenciu a zníženie neprenosných chorôb súvisiacich so stravou (NCD)

Grantová výzva EFSA: GP/EFSA/ENCO/2021/01 Výber hostiteľských lokalít a štipendistov pre EFSA's European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

26-11-2021
EFSA vyhlásil grantovú výzvu pre štipendijný program EU-FORA (GP/EFSA/ENCO/2021/01 - Selection of hosting sites and fellows for EFSA's European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme).

Výzva na EFSA tender OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 on "Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)"

19-11-2021
EFSA vypísala výzvu na tender OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 on "Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)" ("Mikrobiologické nebezpečenstvá súvisiace s používaním vody pri manipulácii a spracovaní čerstvého a mrazeného ovocia, zeleniny a bylín po zbere (ffFVHs)").

Tender OC/EFSA/ED/2021/1 Development of Roadmaps for Action on: (a) Advancing the Environmental Risk Assessment of Chemicals for Insect Pollinators; (b) Applying OMICS and Bioinformatics Approaches

18-10-2021
EFSA práve zverejnil otvorenú výzvu na tender OC/EFSA/ED/2021/1 Development of Roadmaps for Action on: (a) Advancing the Environmental Risk Assessment of Chemicals for Insect Pollinators; (b) Applying OMICS and Bioinformatics Approaches, pozostávajúci z dvoch častí, na vypracovanie dvoch akčných plánov (roadmaps for action):

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood