Facebook Statistics

Tender EFSA k 3 akčným plánom

23-12-2020
Foto: Tender EFSA k 3 akčným plánom Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.

Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSA

25-11-2020
Foto: Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách

09-10-2019
Foto: Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách
  • Typ výzvy: Výskumná a inovačná akcia (Research and Innovation action – RIA)
  • Názov: Hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez použitia testov na zvieratách

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood