Facebook StatisticsVýzva na tender EFSA

04-05-2015
Kódovanie potravinových deskriptorov databázy chemického výskytu a databázy spotreby potravín úradu EFSA podľa klasifikácie Foodex 2 potravín na požiadanie a opis systému v nemeckom jazykuVýzva na riešenie tendra EFSA

16-03-2015
Implementácia a testovanie elektronického prenosu dát o zoonózach,
mikrobiálnej rezistencii voči antibiotikám, epidémiách v XML formáte
a aktualizácia historických datasetovMedzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood