Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2022

Prehľad vestníkov za rok 2022 (vystavená 17-01-2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2022 (vystavená 30-12-2022)

Obsah:

55.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2022 (vystavená 22-12-2022)

Obsah:

54.
Metodický pokyn k evidencii zmlúv o užívaní poľovného revíru a k povereniu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2022 (vystavená 21-12-2022)

Obsah:

52.
Zoznam certifikovaných hnojív
53.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2022 (vystavená 29-11-2022)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 – dodatok č. 1 (č. 26405/2022)
51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2022 (č. 26411/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2022 (vystavená 27-10-2022)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 24224/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2022 (vystavená 20-10-2022)

Obsah:

48.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 23672/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2022 (vystavená 30-09-2022)

Obsah:

47.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2022, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom roku
 
z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2022 (vystavená 09-09-2022)

Obsah:

46.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2022 (vystavená 28-07-2022)

Obsah:

45.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2022 (č. 16100/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2022 (vystavená 21-07-2022)

Obsah:

43.
Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly
44.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2022, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2022 (vystavená 15-07-2022)

Obsah:

42.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2022 (vystavená 01-07-2022)

Obsah:

41.
Dodatok č.1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 9443/2021-420 o zmluvách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood