Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2020

Vestník čiastka 15/2020 (vystavená 31-07-2020)

Obsah:

43.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2020, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2020 (vystavená 20-07-2020)

Obsah:

42.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2020 (č. 29213/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2020 (vystavená 14-07-2020)

Obsah:

16.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2020
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2020
18.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčních kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2020
19.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2020
20.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2020
21.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voci prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2020
22.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020-2021
23.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2020-2021
24.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2020-2021
25.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2020
26.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020
27.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020
28.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2020 - 2021
29.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2020
30.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2020
31.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2020
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenie a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2020 (vystavená 26-06-2020)

Obsah:

13.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8774/2020-620
14.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8778/2020-620
15.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8779/2020-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2020 (vystavená 25-06-2020)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2020 (vystavená 22-06-2020)

Obsah:

10.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 – 2030
11.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 - 2030

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2020 (vystavená 20-05-2020)

Obsah:

9.
Štatút Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2020 (vystavená 15-05-2020)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2020 (vystavená 29-04-2020)

Obsah:

7.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2020 a priloha.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2020 (vystavená 29-04-2020)

Obsah:

6.
Štatút banky semien lesných drevín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2020 (vystavená 05-03-2020)

Obsah:

5.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood