Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2020

Prehľad vestníkov za rok 2020 (vystavená 26-01-2021)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2020 (vystavená 18-12-2020)

Obsah:

59.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2020 (vystavená 18-12-2020)

Obsah:

57.
Zoznam certifikovaných hnojív
58.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2020 (vystavená 18-12-2020)

Obsah:

56.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2020 (vystavená 18-12-2020)

Obsah:

54.
Štatút rezortnej pracovnej skupiny na zabezpečenie koordinácie v oblasti informačných
 
a komunikačných technológií a digitalizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
55.
Rokovací poriadok rezortnej pracovnej skupiny na zabezpečenie koordinácie v oblasti
 
informačných a komunikačných technológií a digitalizácie rezortu pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2020 (vystavená 04-12-2020)

Obsah:

52.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov
 
a potravín – BARDEJOVSKÝ MED / MED Z BARDEJOVA (jednotný dokument)
53.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov
 
a potravín – Trnavský slad (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2020 (vystavená 27-11-2020)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2020 a koeficientu úhrady
 
finančnej disciplíny (č. 48961/2020)
51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2020 a koeficientu úhrady
 
finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 48962/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2020 (vystavená 20-10-2020)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2020 (č. 44963/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2020 (vystavená 04-09-2020)

Obsah:

48.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Dodatok č. 2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2020 (vystavená 31-08-2020)

Obsah:

47.
Dodatok č. 1 k Štatútu Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2020 (vystavená 25-08-2020)

Obsah:

46.
Dodatok č. 3 k Štatútu komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2020 (vystavená 10-08-2020)

Obsah:

45.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Dodatok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2020 (vystavená 06-08-2020)

Obsah:

44.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU rezortnej majetkovej komisie č. 10214/2019-250

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood