Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2015

Vestník čiastka 3/2015 (vystavená 25-02-2015)

Obsah:

6.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
7.
Oznámenie o oprave chyby v Listine registrovaných odrôd pre rok 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2015 (vystavená 16-02-2015)

Obsah:

2.
Opatrenie ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/39/2015, ktorým sa zrušujú opatrenia na zabránenie zavlečenia a rozširovania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na území Slovenskej republiky
3.
Opatrenie ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/32/2015 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis na území Slovenskej republiky
4.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k lovu diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016
5.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k lovu muflonej zveri vo zverniciach v poľovníckej sezóne 2015/2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2015 (vystavená 04-02-2015)

Obsah:

1.
Kalendár veľtrhov a výstav 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood