Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2013

Prehľad vestníkov za rok 2013 (vystavená 08-01-2014)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2013 (vystavená 04-12-2013)

Obsah:

46.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2013 (vystavená 21-11-2013)

Obsah:

45.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2013 (vystavená 08-11-2013)

Obsah:

44.
Štatút výberovej komisie pre chov oviec a kôz schválený na základe § 8 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2013 (vystavená 24-10-2013)

Obsah:

43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (zo 14.10.2013 číslo 4204/2013-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2013 (vystavená 24-10-2013)

Obsah:

42.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2013 (vystavená 03-10-2013)

Obsah:

40.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2013 (č. 715/2013-100)
41.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2013 (č. 716/2013-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2013 (vystavená 05-08-2013)

Obsah:

39. Dodatok č. 2 - Kalendár veľtrhov a výstav 2013.
0

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2013 (vystavená 25-07-2013)

Obsah:

38. Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.j. 3470/2013-620.
0
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2013 (vystavená 24-07-2013)

Obsah:

37. Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 3492/2013 - 620.
0
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2013 (vystavená 19-07-2013)

Obsah:

36. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení zo 16. 07. 2013 číslo 3392/2013-510).
0
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2013 (vystavená 19-07-2013)

Obsah:

35. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení doplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny.
0
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2013 (vystavená 19-07-2013)

Obsah:

34. Listina registrovaných odrôd pre rok 2013.
0

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood