Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2012

Vestník čiastka 4/2012 (vystavená 14-02-2012)

Obsah:

4.
Zoznam pestovateľov kvótovej cukrovej repy v hospodárskom roku 2011/2012, ktorým možno poskytnúť dočasnú štátnu pomoc v roku 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2012 (vystavená 31-01-2012)

Obsah:

3.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1.10.2011 do 31.12.2011
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2012 (vystavená 26-01-2012)

Obsah:

2.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 18. 01. 2012 číslo 429/2012 -510).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2012 (vystavená 16-01-2012)

Obsah:

1.
Zmeny v registri krmivárskych podnikov od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood