Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2012

Prehľad vestníkov za rok 2012 (vystavená 10-01-2013)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 42/2012 (vystavená 21-12-2012)

Obsah:

68.
Štatút Komoditnej rady pre zemiaky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 4422/2012-510
69.
Štatút Komoditnej rady pre olejniny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 4427/2012-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 41/2012 (vystavená 18-12-2012)

Obsah:

66.
Štatút Komoditnej rady pre hovädzí dobytok a hovädzie mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 4056/2012-520
67.
Štatút Komoditnej rady pre ovce a kozy, ovčie a kozie mlieko a mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 4247/2012-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 40/2012 (vystavená 11-12-2012)

Obsah:

65.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu menej významných použití

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 39/2012 (vystavená 05-12-2012)

Obsah:

63.
Štatút Komoditnej rady pre víno Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 4201/2012-510
64.
Štatút Komoditnej rady pre ovocie a zeleninu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 4208/2012-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 38/2012 (vystavená 05-12-2012)

Obsah:

62.
Štatút Rady pre potravinárstvo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 3866/2012-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 37/2012 (vystavená 19-11-2012)

Obsah:

61.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyz 13. novembra 2012 č. 867/2012-100,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 36/2012 (vystavená 05-11-2012)

Obsah:

60.
Štatút Rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1943/2012-060 z 30. októbra 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 35/2012 (vystavená 24-10-2012)

Obsah:

59.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 22. 10. 2012 číslo 3828/2012-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 34/2012 (vystavená 23-10-2012)

Obsah:

58.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov – Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/1061/2012 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Anoplophora chinensis (Forster) na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 33/2012 (vystavená 08-10-2012)

Obsah:

57.
Dodatok č. 3 – Kalendár veľtrhov a výstav 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 32/2012 (vystavená 04-10-2012)

Obsah:

55.
Štatút Rezortnej majetkovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3526/2012-250
56.
Štatút Komoditnej rady pre cukor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 3289/2012-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 31/2012 (vystavená 04-10-2012)

Obsah:

52.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe na rok 2012 (č. 716/2012-100)
53.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2012 (č. 717/2012-100)
54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb na veľké dobytčie jednotky na rok 2012 (č. 718/2012-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood