Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorená

30-05-2024
Foto: Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorenáParíž - OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2025 je otvorená do 10. septembra 2024 aj pre Slovenskú republiku.
Možnosť zapojenia sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO

29-05-2024
Foto: Možnosť zapojenia sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAOMPRV SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO prostredníctvom účasti na Investment Forum 2024, ktoré sa uskutoční 15. – 17. októbra 2024 v sídle FAO v Ríme.

Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k problematike ekologického poľnohospodárstva

29-05-2024
Foto: Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k problematike ekologického poľnohospodárstvaV utorok, 28. mája 2024 sa v priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, uskutočnilo stretnutie zástupcov odborných sekcií MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE). Aktivita bola realizovaná na podnet DE univerzity, a to ako časť programu týždennej návštevy delegácie 30 nemeckých študentov a 5 profesorov na Slovensku (26.5-1.6.), ktorí sa v rámci svojho štúdia/odbornej a pedagogickej činnosti zameriavajú na problematiku pôdohospodárstva, špecificky ekologické poľnohospodárstvo...

34. zasadnutie Európskej regionálnej konferencie FAO

29-05-2024
Foto: 34. zasadnutie Európskej regionálnej konferencie FAO34. zasadnutie Európskej regionálnej konferencie FAO (ERC) sa uskutočnilo v dňoch 14. – 17. mája 2024 v sídle FAO v Ríme. Európska regionálna konferencia FAO sa koná raz za dva roky a rozhoduje o programových prioritách pre región a finančných záležitostiach organizácie. Tohtoročná konferencia bola zameraná na ...

Podklad pre konzultácie

24-05-2024
Návrh zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania

Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu

22-05-2024
V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a službách za doterajšiu spoluprácu a činnosť, ktorú vykonali v prospech skvalitnenia poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za účtovný rok 2023 formou Informačných listov MPRV SR.

Európska komisia pripravuje testovanie informačných systémov hospodárskych subjektov a obchodníkov s centrálnym informačným systémom EÚ pre nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu

21-05-2024
Európska komisia pripravuje k implementácii NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 (ďalej len „nariadenie“) Aplikačné Programovacie Rozhranie (Application Programming Interface / API) pre centrály európsky informačný systém (ďalej len „IS EÚ“).

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life prichádza na Slovensko

15-05-2024
Foto: Európska kampaň na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life prichádza na SlovenskoEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia a partneri spúšťajú v 22 krajinách druhý ročník kampane na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life. Cieľom osvetovej kampane, do ktorej sa po prvýkrát zapája aj Slovensko, je zvýšiť povedomie o chorobách a škodcoch, ktoré napádajú rastliny a môžu mať vážne ekonomické a ekologické následky. EFSA a partneri pripomínajú, že kľúčovú úlohu pri ochrane rastlín hrá okrem odborníkov aj verejnosť.

Minister Richard Takáč: Podávame trestné oznámenie v súvislosti so šírením lykožrútovej kalamity

15-05-2024
Foto: Minister Richard Takáč: Podávame trestné oznámenie v súvislosti so šírením lykožrútovej kalamityNa dnešnej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR Rudolf Huliak oznámili, že podávajú trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, najmä z ohrozenia a poškodenia životného prostredia v súvislosti s podkôrnikovou kalamitou na Horehroní. Mimoriadna situácia sa z okresu Brezno rozšírila už aj do okresov Detva a Revúca. Škody sú zatiaľ nevyčísliteľné.

EFSA pokračuje v osvetovej kampani o bezpečnosti potravín

13-05-2024
Zdroj obrázka: EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s partnermi v 18 členských krajinách EÚ sa po štvrtýkrát vracajú s osvetovou kampaňou Safe2Eat, ktorá spotrebiteľov učí kriticky uvažovať o každodennom výbere, skladovaní a spracovaní potravín.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood