Facebook Statistics


Stanovisko VÚP ku geneticky modifikovanej kukurici NK 603 x MON 810

28-05-2008
pre umiestnenie na trh ako potraviny, krmivo a zložky potravín pozostávajúcich z tohto kultivaru, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle Nariadenia EC 1829/2003
Stanovisko VÚP k pôvodnému Rozhodnutiu komisie, z 13. januára 2006

28-05-2008
ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek potravín získaných z geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood