Facebook Statistics
Značka Kvality


Stanovisko VÚP ku geneticky modifikovanej kukurici NK 603 x MON 810

28-05-2008
pre umiestnenie na trh ako potraviny, krmivo a zložky potravín pozostávajúcich z tohto kultivaru, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle Nariadenia EC 1829/2003
Stanovisko VÚP k pôvodnému Rozhodnutiu komisie, z 13. januára 2006

28-05-2008
ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek potravín získaných z geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood