Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc


Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti


Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach


Matečná: Opozícia financovaná z peňazí developerov chce sprivatizovať petržalské závodisko


Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska


Agrorezort začal bojovať proti dezinformáciám v starostlivosti o psy


Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu


Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie


Kaštieľ vo Svätom Antone prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku


Agrorezort pomôže poľnohospodárom s platbou poistného


Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje


Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020