Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ


Tlačová správa


Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ - výlet na farmu vo Vlčkovciach


Program "Školské mlieko"